Waardeoverdracht noem je het overhevelen van je opgebouwde pensioen van de ene pensioenregeling naar de andere pensioenregeling. Bijvoorbeeld als je gaat werken via Kolibrie en je bij je vorige werkgever reeds pensioen hebt opgebouwd bij een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Kolibrie is aangesloten het StiPP. Je kan dan je opgebouwde pensioen bij je oude pensioenfonds laten staan of overdragen aan het StiPP. Je kan deze keuze altijd maken als je pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Het pensioen dat je gaat opbouwen bij StiPP, kun je later dus ook weer meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. 


Waardeoverdracht aanvragen

Vroeger moest je binnen 6 maanden nadat je bij je nieuwe werkgever was begonnen een aanvraag indienen voor waardeoverdracht. Dat is per 1 januari 2015 veranderd en er is nu geen termijn meer waarbinnen je een aanvraag moet doen. Het is echter wel zo dat dit alleen geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2015 van baan wisselen. Die werknemers kunnen dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. 


Wanneer is waardeoverdracht gunstig?

Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of waardeoverdracht verstandig is. Pensioenregelingen verschillen namelijk van elkaar. Het pensioen dat je bij de ene partij hebt opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen bij de andere partij. Een waardeoverdracht kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van het pensioen. Vergelijk je oude pensioenregeling dus goed met de pensioenregeling van StiPP voordat je kiest voor waardeoverdracht!


Hoe bepaal je dan of je waardeoverdracht moet aanvragen of niet? Er zijn een paar vuistregels:

  • Ben je nog geen 40 jaar oud dan heb je meestal nog niet zo veel pensioen opgebouwd. Vaak is het dan verstandig om waardeoverdracht aan te vragen. Als je nieuwe baan betere perspectieven biedt, kan het pensioen dat je overdraagt beter meegroeien. 
  • Ben je al wat ouder en heb je een goede pensioenregeling (of regelingen) gehad, dan kun je overwegen om je opgebouwde pensioen bij je oude fonds te laten staan.


Waardeoverdracht aanvragen

Waardeoverdracht moet je aanvragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Klik hier voor het aanvraagformulier bij StiPP 


Let op: Heb je een pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt? In de wet is geregeld dat pensioenfondsen er voor kunnen kiezen dat een klein pensioen automatisch wordt overgedragen als je van baan wisselt. Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (2018). Je hoeft dan zelf niks te regelen.