Waardeoverdracht noem je het overhevelen van het opgebouwde pensioen van de ene pensioenregeling naar de andere pensioenregeling. Bijvoorbeeld als een werknemer gaat werken via Kolibrie en bij de vorige werkgever reeds pensioen is opgebouwd bij een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Kolibrie is aangesloten het StiPP. Men kan dan het opgebouwde pensioen bij het oude pensioenfonds laten staan of overdragen aan het StiPP. Deze keuze kan altijd gemaakt worden als men pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Het pensioen dat men gaat opbouwen bij StiPP, kan dus later ook weer meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. 


Waardeoverdracht aanvragen

Vroeger moest men binnen 6 maanden nadat een werknemer bij de nieuwe werkgever was begonnen een aanvraag indienen voor waardeoverdracht. Dat is per 1 januari 2015 veranderd en er is nu geen termijn meer waarbinnen men een aanvraag moet doen. Het is echter wel zo dat dit alleen geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2015 van baan wisselen. Die werknemers kunnen dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. 


Wanneer is waardeoverdracht gunstig?

Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of waardeoverdracht verstandig is. Pensioenregelingen verschillen namelijk van elkaar. Het pensioen dat men bij de ene partij heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen bij de andere partij. Een waardeoverdracht kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van het pensioen. Wij adviseren dus goed te vergelijken voordat men kiest voor waardeoverdracht!


Waardeoverdracht aanvragen

Waardeoverdracht kan men aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Klik hier voor het aanvraagformulier bij StiPP 


Let op: Heeft de medewerker een pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt? In de wet is geregeld dat pensioenfondsen er voor kunnen kiezen dat een klein pensioen automatisch wordt overgedragen als men van baan wisselt. Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (2018). De medewerker hoeft dan zelf niks te regelen.