Hoeveel mogen kinderen van 15 jaar werken?

Kinderen van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar zij moeten zich aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Onder voorwaarden mogen zij op zondag werken. 

Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.


Werktijden kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 mogen maximaal 5 dagen per week werken. Ze mogen per dag of week maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of ze leerplichtig zijn of (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van leerplicht.


Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht
maximum aantal werkuren per dag of week
uren
per schooldag
2 uur
per niet-schooldag en vakantiedag
8 uur
per schoolweek
12 uur
per vakantieweek
40 uur
Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht
maximale werktijd per dag of week
uren
per dag (inclusief schooltijd)
8 uur
per week (inclusief schooltijd)
40 uur

 

Tijd op school telt ook als werktijd

Heeft een kind van 15 jaar (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht? Dan telt de tijd dat het kind op school is ook mee als arbeidstijd.


Werken tijdens vakantieweken

Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mogen zij maximaal 4 aaneengesloten weken werken.


Rust en pauze kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar hebben recht op een minimum aantal uren onafgebroken rust per dag. Zij hebben recht op een pauze als ze langer dan 4,5 uur op een dag werken.


Rusttijden 15-jarigen met en zonder leerplicht
rust en pauze
leerplichtige kinderen
kinderen zonder leerplicht
Minimum aantal uren rust per dag
12 uur
12 uur
In elk geval tussen
19.00 - 7.00 uur
19.00 - 7.00 uur
In vakanties tussen
21.00 - 7.00 uur
21.00 - 7.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur
30 minuten
30 minuten


Voorwaarden werken op zondag

Kinderen van 15 jaar mogen alleen op zondag werken als:

  • het soort werk het nodig maakt en het in het arbeidscontract staat;
  • het door de bedrijfsomstandigheden nodig is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige;
  • de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.
  • Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:
  • ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken;
  • als een kind werkt op zondag, is de zaterdag ervoor een vrije dag


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord/mogen-kinderen-van-15-jaar-werken