Jongeren van 16 en 17 mogen bijna elk type werk doen. Er gelden wel strengere eisen als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen en lawaai. Daarbij mag hun werk er ook niet voor zorgen dat ze niet naar school kunnen gaan.


Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Ze mogen niet 's nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.


Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Maximum arbeidstijd perJongeren van 16 en 17 jaar
dienst9 uur
week45 uur
4 weken160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd


Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

RusttijdenJongeren van 16 en 17 jaar
minimum dagelijkse rust12 uur
in elk geval tussen23.00 - 6.00 uur
wekelijkse rust36 uur per periode van 7 x 24 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uurhalf uur


Pauzes

Deze jongeren kunnen 2 pauzes van minimaal 15 minuten hebben in plaats van 1 pauze van een half uur. Deze afspraak staat dan in een collectieve regeling.


Werken op zondag

Werken op zondag is alleen toegestaan als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan.

- De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan.

- De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met:

  • de ondernemingsraad, of
  • de personeelsvertegenwoordiging, of
  • betrokken werknemers.

- De werknemers moeten individueel toestemmen met werken op zondag.


Per 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Zij mogen alleen minder zondagen per jaar vrij zijn als dat  in een collectief overleg is afgesproken.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren