De Arbeidstijdenwet geeft regels voor werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Bijvoorbeeld hoe lang een werknemer per dag, nacht of week mag werken en vrij moet zijn.

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt, dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. 

Voor meer informatie omtrent werktijden verwijzen wij je naar de website van de Rijksoverheid.


Voor jeugdige werknemers, gelden aanvullende regels. Hier vind je meer informatie rondom jeugdarbeid.