Als je hebt gekozen voor een wekelijkse salarisbetaling, dan wordt je salaris de vrijdag volgend op de gewerkte week uitbetaald. Voorbeeld: Je hebt gewerkt in week 1 en de urendeclaratie is tijdig bij Kolibrie aangeleverd; je salaris wordt op vrijdag in week 2 overgemaakt op je bankrekening. 


Indien je hebt gekozen voor een 4-wekelijkse salarisbetaling wordt je salaris uitbetaald volgens het schema in de bijlage.


Het is mogelijk om jouw betaalfrequentie in een lopend kalenderjaar te wijzigen. De betaalfrequentie is alleen te wijzigen vanaf het begin van een nieuwe 4-wekelijkse periode. Indien je de betaalfrequentie wil wijzigen, kun je hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar helpdesk@kolibrie.nl.