Beste relatie,

Afgelopen maandag was het dan eindelijk zo ver! Na een verplichte sluiting van tien weken en een wekenlange voorbereiding, werd er afgelopen maandag weer gewerkt in de horeca. 'We mogen weer!’

We hopen dat u een succesvolle eerste (terras) dag hebben gehad, welke in ieder geval perspectief biedt voor de aankomende periode. En voor diegenen die in de volgende weken nog gaan openen, heel veel succes!

Zoals aangegeven proberen wij u in deze tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden. In deze nieuwsbrief praten we u dan ook graag bij over de laatste stand van zaken.

Corona maatregelen
Inmiddels zijn er door naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte. Het verder versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft.

We willen u vragen om uw medewerkers zo goed mogelijk te blijven informeren over de geldende maatregelen en RIVM richtlijnen. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat de geplande versoepelingen daadwerkelijk door kunnen gaan. Zo zoeken we samen naar de snelste weg om de horeca volledig te heropenen. Daar gaan we voor!

Corona regeling Kolibrie
De huidige corona-regeling wordt in juni doorgezet; Als een medewerker met vaste uren werkt, worden deze uren gefactureerd. Als dit aantal lager ligt dan het aantal vaste uren wat wij zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, zullen deze door Kolibrie worden aangevuld. U ontvangt (vooralsnog) alleen een factuur voor de gewerkte uren. De aanvulling komt voor rekening van Kolibrie.

Voor oproepkrachten geldt dat zij gewerkte uren krijgen uitbetaald. Deze uren worden op de gebruikelijke wijze gefactureerd. Wanneer oproepkrachten in de maand juni vanwege het Corona virus (nog) niet kunnen werken, zorgt Kolibrie voor de compensatie vanuit de NOW-regeling (m.u.v. nieuwe oproepkrachten).

De reden dat we in onze nieuwsbrieven aangeven dat we vooralsnog geen facturen sturen voor de compensatie die we uitbetalen aan medewerkers, is omdat de definitieve toekenning van de subsidie vanuit de overheid pas achteraf plaatsvindt. We hebben vertrouwen dat we de subsidie gaan ontvangen, alleen zolang er geen definitieve toekenning is kunnen wij nog niet met 100% zekerheid bevestigen dat we hierover niets in rekening brengen.

We willen nogmaals benadrukken dat we niet de intentie hebben om deze kosten in rekening te brengen. We hopen echt dat we het op de huidige wijze op kunnen vangen met hulp van de subsidie vanuit de overheid. Zodra we hier definitief uitsluitsel over hebben vanuit de overheid, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Contractverlengingen
Wanneer er een contactverlenging moet plaatsvinden, zullen wij tijdig persoonlijk contact opnemen. Samen kunnen we dan bekijken of het verstandig is om dit contract te verlengen of niet. Wanneer een arbeidsovereenkomst met vaste uren op uw aangeven verlengd wordt en er wordt niet (volledig) gewerkt, zullen wij deze vaste uren aan u door berekenen.

NOW regeling 2.0
De voorwaarden van de nieuwe NOW worden nog nader uitgewerkt. Wanneer er meer informatie beschikbaar is over de NOW regeling 2.0 en deze definitief is, zullen wij onze Corona-regeling herzien en waar nodig aanpassen. Hierover zullen we u opnieuw tijdig informeren.

Ontslag
Op basis van de uitspraken van minister Koolmees en uitlatingen in de media over het ontslaan van medewerkers wordt de indruk gewekt dat het vanaf juni makkelijker zou zijn om medewerkers te ontslaan. Het is belangrijk om te weten dat dit niet het geval is. Aan de regels rondom het ontslagrecht is niets veranderd. Alleen de boete op de subsidie die je als werkgever ontvangt wordt waarschijnlijk verlaagd.

(Her)Inschrijven medewerkers
Vanwege deze bijzondere en onzekere tijden willen u vragen een kritische afweging te maken als u medewerkers (opnieuw) aan wilt melden. Voor het aanmelden van een medewerker kunt u op het Inschrijfportaal terecht via Kolibrie Online. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle medewerkers zo snel mogelijk een arbeidsovereenkomst ontvangen.

We hopen u door middel van bovenstaande iets meer duidelijkheid te geven. Ook al blijft er veel onzeker, we vinden het belangrijk om goed contact te houden. Mocht er dan ook nog vragen ontstaan naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact met ons op via helpdesk@kolibrie.nl.

Met vriendelijke groet,
 

Team Kolibrie