Beste medewerker,


Hopelijk gaat alles goed met jullie. We hebben de afgelopen periode zo hard mogelijk ons best gedaan om de (horeca)bedrijven waar jullie voor werken zo goed mogelijk te ondersteunen. Volgens ons is dat, ondanks alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus, aardig gelukt! Gelukkig kwam de overheid ons deels tegemoet, zodat wij in staat waren om ook jullie salaris en vakantiegeld netjes te kunnen betalen volgens onze corona-regeling.

Wij hebben over de afgelopen periode een loonkostensubsidie aangevraagd. Dit is de zogenaamde NOW-regeling, daar heb je vast al iets over gezien in het nieuws. Zoals hierboven aangegeven hebben we een deel van alle loonkosten vergoed gekregen vanuit deze subsidie regeling. Het overige deel heeft Kolibrie zelf moeten financieren, waarvoor wij ons uiterste best hebben gedaan.

We hopen dat we, met deze regeling en jullie medewerking, deze periode zo goed mogelijk met elkaar zijn doorgekomen.

Contracturen
Als je vaste contracturen hebt, heb je de afgelopen periode op de normale wijze de vaste uren doorbetaald gekregen, ook al heb je niet of minder gewerkt. Wij hopen dat je jouw werkzaamheden weer volledig hebt kunnen hervatten. Als dit niet zo is, krijg je ook de komende tijd natuurlijk je contracturen uitbetaald.

Oproepkracht
Ook oproepkrachten hebben wij meegenomen in onze corona-regeling. Wanneer er niet gewerkt werd, betaalden wij toch uren door. Dit waren we niet verplicht op basis van jouw contract, maar Kolibrie heeft dit zelf gedaan vanuit goed werkgeverschap.

Deze regeling stopt per 1 juli. Dit betekent dat vanaf 1 juli weer alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden uitbetaald, zoals je gewend was voor de coronacrisis.

Verhoging wettelijk minimumloon
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020. Onderstaand vind je het nieuwe wettelijk bruto minimumloon per uur:


Vakantie uren
Is er in de komende periode onvoldoende werk? Of wil je even opladen? Vraag dan in overleg met jouw opdrachtgever vakantiedagen aan op Kolibrie Online.
Wij hebben voor alle medewerkers een advies geschreven voor de regels met betrekking tot vakantie (in het buitenland), klik hier.

Niet meer werkzaam?
Ben je niet meer werkzaam bij jouw opdrachtgever? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via helpdesk@kolibrie.nl, dan kunnen wij zorgdragen voor de (financiële) afwikkeling.

Telefonische bereikbaarheid
Omdat wij de richtlijnen van het RIVM en overheid volgen werken veel van onze medewerkers vanuit huis. Onze telefonische bereikbaarheid is daarom beperkt. Wij vragen je daarom jouw vragen zoveel mogelijk per email (helpdesk@kolibrie.nl) te stellen. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een terugkoppeling.

Wij vertrouwen erop je hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Kolibrie