De Horeca cao hanteert de volgende definitie voor een vakkracht:

De vakkracht is de vakervaren medewerker die 18 jaar of ouder is en beschikt  over een erkend vakdiploma voor de functie.


De vakkracht is ook vakervaren als die aantoonbaar voldoende ervaringsuren in de desbetreffende functie heeft opgedaan. Dat is in ieder geval zo als hij feitelijk 1.976 ervaringsuren heeft opgebouwd op of na zijn 18e verjaardag.


Let op:

Medewerkers van 18 jaar en ouder die op grond van het Handboek Referentiefuncties Horeca worden ingedeeld in functiegroep 5 of hoger zijn altijd vakkracht.