Je wordt beschouwd als vakkracht wanneer je, na je 18e verjaardag, meer dan 1976 ervaringsuren in de desbetreffende functie hebt opgedaan. Je bent ook vakkracht als je 18 jaar of ouder bent en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. Daarnaast zijn werknemers van 18 jaar en ouder die worden ingedeeld in functiegroep 5 of hoger altijd vakkracht.