Nieuwsbrief september

Beste collega,

Het voorkomen van werkeloosheid is een van de doelen van de overheid. Zo is de loonkostenregeling NOW uitgekeerd als steun aan vele werkgevers, om medewerkers te kunnen doorbetalen in deze tijden van crisis. Desondanks heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de banenmarkt; er zijn meer mensen zonder werk en de vacatures nemen af. Helaas is de horeca is een van de hardst getroffen bedrijfstakken.

Leren en ontwikkelen
Vanaf dit najaar is heeft de overheid een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gesteld, genaamd “NL leert door”. Dankzij deze subsidie kun jij tijdelijk kosteloos (online) scholing volgen. Een ideale manier om jouw kennis en skills verder uit te breiden of te updaten. Dit kun jij straks gebruiken in je huidige job, maar wellicht kan je hierdoor ook gemakkelijker aan de slag bij een ander bedrijf of organisatie, indien je hiertoe 'gedwongen' wordt door het banentekort.

Voor meer informatie, klik hier en ga naar: “hoe maak ik gebruik van online scholing.”
Deze website wordt met steeds meer informatie aangevuld. Als wij meer informatie krijgen, dan zullen wij dit uiteraard ook met jullie delen.

Vakantiedagen
Ook willen wij jullie erop wijzen dat alle niet opgemaakte wettelijke vakantiedagen van 2019 eind dit jaar komen te vervallen. De aanspraak op de wettelijke vakantiedagen vervalt 12 maanden na het jaar waarin je de wettelijke dagen hebt opgebouwd. Dit betekent dat per 31 december 2020 je wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd tot en met 2019 zullen vervallen, zoals ook vermeld staat op Kolibrie Online. Je kunt op je eerste loonstrook van 2020 bij het beginsaldo zien wat je aan wettelijke vakantiedagen tot en met 2019 had openstaan.
We willen jullie daarom als tip meegeven dit op te nemen in overleg met jouw opdrachtgever.

Mochten jullie nog vragen hebben over bovenstaande, kunnen jullie contact opnemen met onze helpdesk.

Vriendelijke groet,

 Team Kolibrie