Beste relatie,

De Rijksoverheid heeft dinsdag 13 oktober weer aangescherpte regels gesteld voor de Horeca. Deze aangescherpte maatregelen hebben grote impact op jou als ondernemer. Wij zien en horen mooie en zeer creatieve initiatieven van onze relaties om toch omzet te generen. Hier zijn wij trots op en dat willen we ook laten weten!

Zoals aangegeven in onze nieuwsbrief van donderdag 15 oktober jl sturen wij jullie hierbij de werkwijze die Kolibrie zal hanteren voor de komende periode. Wanneer er bij een volgende persconferentie gewijzigde maatregelen komen, is het mogelijk dat wij onze werkwijze zullen moeten herzien.

NOW3 in het kort…..
De uitwerking van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3) is gepubliceerd en kan vanaf 16 november worden aangevraagd door werkgevers. De regeling voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober 2020. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Werkwijze Kolibrie vanaf 15 oktober

Medewerkers met vaste uren
Wekelijks geef je de daadwerkelijk gewerkte uren van jouw medewerkers door via Kolibrie Online. Wij ontvangen de uren graag iedere woensdag vóór 8.00 uur. Als dit aantal lager ligt dan het aantal vaste uren dat is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, dan zullen wij dit aanvullen. Je ontvangt in beginsel alleen een factuur voor de gewerkte uren.

Oproepkrachten 
Ook voor oproepkrachten blijf je de gewerkte uren doorgeven via Kolibrie Online. Voor oproepkrachten geldt dat wij hun het gemiddelde van het aantal gewerkte uren van de afgelopen 13 weken doorbetalen. Je ontvangt in beginsel alleen een factuur voor de gewerkte uren.

Kortom, wij zullen nu weer enkel de gewerkte uren aan jou doorbelasten. Alle niet gewerkte uren zullen wij aanvullen tot het gemiddelde van de gewerkte uren van de afgelopen 13 weken. Deels ontvangen wij daar een tegemoetkoming voor in de vorm van de loonsubsidie maar de aanvulling tot 100% nemen wij (vooralsnog) voor onze rekening. Op deze manier laten wij graag zien dat Kolibrie jou in deze onzekere en moeilijke tijden tegemoet komt en wil helpen.

Contracten medewerkers
Zoals eerder aangegeven zullen wij kritisch blijven/gaan kijken naar aflopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, contracten binnen proeftijd en nieuwe inschrijvingen van medewerkers. In overleg met jou zullen wij bekijken of het verstandig is een contract te verlengen of niet.

De overheid wenst mogelijk dat wij alle uren (ook de niet gewerkte uren) aan jou blijven doorbelasten, zodat wij zelf géén of in elk geval minder omzetverlies hebben. Wij vinden dit een onwenselijke gedachte (onder meer vanwege de informatie die wij vanuit jullie ontvangen) en streven ernaar het niet zover te laten komen. Gezien het feit dat ook wij afhankelijk van de overheid en haar maatregelen zijn, kunnen wij dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen. Dit betekent dat wij vooralsnog géén factuur zullen sturen voor de niet gewerkte vaste uren en de uren die wij aanvullen tot het gemiddelde van de afgelopen 13 weken.

Wij gaan ervan uit dat wij met deze informatie iets meer duidelijkheid hebben gegeven en een aantal zorgen hebben kunnen wegnemen. Als je vragen en/of opmerkingen hebt, dan kun je altijd contact opnemen met onze Helpdesk, bij voorkeur via e-mail: helpdesk@kolibrie.nl. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met de accountmanagers uit jouw regio. Zij staan graag voor je klaar!


Met vriendelijke groet,

Team Kolibrie