Beste relatie,

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. De WAB moet ervoor zorgen dat payrollwerknemers gelijke arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn bij jou. Een onderdeel van de gelijke arbeidsvoorwaarden is dat er sprake is van een adequaat pensioen. Dit onderdeel treedt per 1 januari 2021 in werking. Per deze datum moeten wij uit het pensioenfonds StiPP en zijn we verplicht een zogenaamde ‘adequate’ pensioenregeling aan te bieden aan onze payrollwerknemers.

De invoering van de vervangende pensioenregeling resulteert in een aantal wijzigingen in het inschrijfproces voor payrollwerknemers. Vanaf het nieuwe jaar dienen alle inschrijvingen te verlopen volgens de WAB-richtlijnen van 2021. Vanwege deze overgang kun je tussen 28 december 2020 en 3 januari 2021 geen nieuwe inschrijvingen starten. Al jouw lopende inschrijvingen kunnen in deze periode worden afgerond.

BELANGRIJK VOOR JOU

De overgang naar het gewijzigde inschrijfproces vindt plaats op maandag 4 januari 2021. Om deze overgang goed te laten verlopen, vragen wij je het volgende aandachtig te lezen: 

 • Nieuwe inschrijvingen kunnen tot en met 27 december 2020 via het huidige inschrijfportaal worden gestart en kunnen een ingangsdatum hebben tot en met 31 december 2020 (maand) of 3 januari 2021 (week/4-weken).
    
 • Vervolgens wordt het inschrijfportaal dichtgezet van 28 december t/m 3 januari 2021. Het is gedurende deze week niet mogelijk om een nieuwe inschrijving te starten. Wij vragen je nadrukkelijk om in de periode tot en met 2 januari al jouw lopende inschrijvingen af te ronden.
    
 • Op 3 januari 2021 worden al jouw niet afgeronde inschrijvingen verwijderd.
  Je ontvangt van ons op 3 januari een mail met een overzicht van inschrijvingen die wij hebben verwijderd.
    
 • Verwijderde inschrijvingen én nieuwe inschrijvingen kun je vanaf 4 januari 2021 weer (opnieuw) starten via het vernieuwde inschrijfportaal. Let op: het is dan níét mogelijk om een contract aan te bieden met een ingangsdatum vóór 1 januari 2021 (maand) of 4 januari 2021 (wk/4-wk). Indien de medewerker gewerkt heeft vóór deze ingangsdatum, dan zullen wij deze gewerkte uren verwerken in week 1 van 2021 onder ‘uren voorgaande jaren’.


Wij vertrouwen erop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met onze helpdesk via 013-54 99 100.

Vriendelijke groet,
 

Team Kolibrie