Je hebt recht op een wettelijk aantal verlofuren per jaar. Dit aantal is vastgelegd in de wet; je hebt recht op 4x het aantal uren dat je per week werkt. Bijvoorbeeld: je werkt 20 uur per week, dan heb je recht op 80 wettelijke verlofuren, oftewel 10 vakantiedagen per jaar.

 

Je kunt wettelijke verlofuren opvragen ter compensatie van niet-gewerkte uren. Hierbij mogen er NIET méér wettelijke verlofuren verwerkt worden dan je gebruikelijke arbeidsduur per week. De gebruikelijke arbeidsduur is het gemiddeld aantal uur van je laatste 13 gewerkte weken.

Stel dat je gemiddelde arbeidsduur per week 24 uur bedraagt en je hebt deze week 20 uur gewerkt, dan mag je 4 wettelijke verlofuren aanvragen zodat je toch 24 uur aan salaris krijgt uitbetaald. 

Let op: indien wij na je verlofaanvraag alsnog gewerkte uren over dezelfde periode ontvangen, dan zullen wij je verlofaanvraag daarop aanpassen. Dit houdt in dat het mogelijk is dat er minder wettelijke verlofuren worden uitgekeerd dan je oorspronkelijk hebt aangevraagd. 

 

Niet opgenomen wettelijke verlofuren, vervallen één jaar na het kalenderjaar waarin je deze hebt opgebouwd. De verlofuren die je bijvoorbeeld in 2020 hebt opgebouwd, vervallen op 31-12-2022. 

 

Voor het opnemen van je verlofuren is het advies om eerst de wettelijke verlofuren op te nemen en vervolgens de bovenwettelijke verlofuren. Dit in verband met het verschil in verjaringstermijn.