ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Dit zijn extra gewerkte uren die je op een ander moment als verlofuren op kan nemen. Hierdoor wordt het aantal dagen dat je in één jaar werkt verkort.


ADV uren zijn meestal één jaar geldig tenzij daar iets anders over is bepaald in de cao.


Onderstaande cao's hanteren ADV-uren: 

- Contractcatering

- Levensmiddelenbedrijf

- Golf

- Gemaksvoedingsindustrie