ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Bij ADV is in de CAO de mogelijkheid opgenomen om meer dan de contracturen te werken, en deze uren op een later moment als 'extra' verlofuren in te zetten. Hiermee wordt het aantal dagen dat je in één jaar werkt verkort.


ADV uren zijn over het algemeen één jaar geldig tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in de CAO.


Hieronder een aantal CAO's die werken met ADV-uren: 

- Contractcatering

- Levensmiddelenbedrijf

- Golf

- Gemaksvoedingsindustrie