Verlofuren die niet worden opgenomen vervallen of verjaren na een bepaalde periode. Ook hierin verschillen de regels voor het vervallen van wettelijke en bovenwettelijke verlofuren.

 

  • Vervallen wettelijke verlofuren
    De niet opgenomen wettelijke verlofuren, vervallen een jaar na het kalenderjaar waarin je deze hebt opgebouwd. De verlofuren die je bijvoorbeeld in 2020 hebt opgebouwd, vervallen op 31-12-2021.

    Deze termijn kan verlengd worden tot 5 jaar indien je te ziek bent geweest om de verlofuren op te nemen of indien de werkgever het onmogelijk heeft gemaakt om (voldoende) verlof op te nemen.

 

  • Vervallen bovenwettelijke verlofuren
    Voor de bovenwettelijke verlofuren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De verlofuren vervallen dan vijf jaar na het kalenderjaar waarin je verlofdagen hebt opgebouwd.
     

Voor het opnemen van verlofuren is het advies om eerst de wettelijke verlofuren op te nemen en vervolgens de bovenwettelijke verlofuren , dit in verband met het verschil in verjaringstermijn.