Beste relatie,

Verschillende sectoren worden wederom hard getroffen door de nieuwe Corona maatregelen. Met name de aanscherping van de sluitingstijd tussen 17:00 en 05:00 uur heeft daarbij een enorme impact voor veel relaties. In de afgelopen dagen hebben we al veel relaties gesproken over alle zorgen, de onzekerheid, en daarmee ook de vragen over onze werkwijze als medewerkers niet voldoende kunnen werken.

Allereerst willen we alle getroffen relaties veel sterkte wensen. We zijn er voor jullie en hopen dat we samen door deze lastige periode kunnen komen.

Nu bekend is geworden dat de overheid een aanvullend steunpakket zal bieden in de vorm van NOW, zijn we druk bezig om te bepalen hoe we de getroffen relaties en medewerkers daarin kunnen ondersteunen. Op dit moment werken we eraan om onze procedures hierop aan te passen. Voor nu willen we iedereen wel alvast informeren over onze werkwijze voor de komende periode:

Werkwijze Kolibrie per 28 november
Medewerkers met vaste uren
Wanneer medewerkers niet hun volledige contracturen kunnen maken, willen we je vragen om de daadwerkelijk gewerkte uren aan ons door te geven. Via de urenbriefjes in ons portaal heb je de mogelijkheid om als reden bij minder gewerkte uren te kiezen voor ‘COVID-19 maatregelen’, zodat wij direct kunnen zien waardoor je medewerkers niet volledig hebben kunnen werken. Vanuit Kolibrie zullen de gewerkte uren aangevuld worden met compensatie-uren tot aan de contracturen. Je ontvangt alleen een factuur voor de gewerkte uren.

Let op: Indien de vaste uren standaard in de urenbriefjes worden klaargezet, kun je deze tot de woensdagochtend 08:00 uur voorafgaand aan de betreffende verloning aanpassen in het urenbriefje.

Medewerkers zonder vaste uren
Ook medewerkers zonder vaste uren gaan compensatie-uren ontvangen wanneer zij niet of minder kunnen werken vanwege de huidige maatregelen. Voor deze medewerkers worden (eventueel) gewerkte uren aangevuld tot aan hun gemiddelde (maximaal 38 uur per week). We zijn niet verplicht om flexibele medewerkers op basis van hun gemiddelde te compenseren, echter gezien de krapte op de arbeidsmarkt willen wij er alles aan doen om er voor deze medewerkers te zijn. Op deze manier hopen we ervoor te zorgen dat jullie je medewerkers kunnen behouden.

Zolang flexibele medewerkers compensatie ontvangen, verwachten wij wel dat zij voor jullie beschikbaar en inzetbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, willen we je vragen om dit tijdig aan ons door te geven zodat de compensatie eventueel kan worden stopgezet. We hopen er hiermee voor te zorgen dat de compensatie ook echt wordt verstrekt aan de medewerkers die dat nodig hebben. Het is dus belangrijk om in contact te blijven met medewerkers, zodat zij tijdens en na de lockdown beschikbaar zijn.

Contractverlengingen
Zoals eerder aangegeven hopen we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk medewerkers voor jullie te behouden. Op het moment dat de contracten van medewerker(s) aflopen, heeft het daarom onze voorkeur om deze te verlengen tenzij deze medewerker(s) niet meer werkzaam zullen zijn. We willen je vragen om kritisch te zijn wanneer je berichten van ons ontvangt over aflopende contracten.

Nieuwe medewerkers
Nieuwe medewerkers kunnen natuurlijk nog steeds, op dezelfde wijze, bij ons worden ingeschreven. Gezien de huidige situatie zullen deze medewerkers niet in aanmerking komen voor compensatie-uren.

Wij zullen uiteraard ook de medewerkers op korte termijn middels een nieuwsbrief op de hoogte stellen van bovenstaande werkwijze.

We hopen er op deze manier voor iedereen te zijn zodat we samen ook weer uit deze lastige periode kunnen komen. Om de eventuele compensatie op een correcte wijze te kunnen betalen, is het wederom belangrijk dat alle gewerkte uren tijdig aan ons worden doorgegeven. Ook indien er helemaal geen gewerkte uren zijn, willen wij je vragen om ons te informeren zodat we hierover in gesprek kunnen blijven.

Uiteraard blijven wij graag met iedereen in gesprek. Voor eventuele vragen kun je ons bereiken via helpdesk@kolibrie.nl, 013-5499100 of via de accountmanagers uit jouw regio.

Met vriendelijke groet,

 Team Kolibrie