Wanneer uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (die langer dan 6 maanden duurt) afloopt, zal Kolibrie u minimaal één maand voor de einddatum van uw arbeidsovereenkomst informeren of uw arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd gaat worden. Dit is de aanzegtermijn. Kolibrie bericht uw opdrachtgever twee maanden voor de einddatum van uw arbeidsovereenkomst dat uw arbeidsovereenkomst afloopt. Uw opdrachtgever geeft vervolgens aan ons door of wij uw arbeidsovereenkomst kunnen verlengen.