Twee maanden vóór de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ontvang je als opdrachtgever bericht dat de arbeidsovereenkomst van (één van) jouw medewerker(s) afloopt. Vanuit Kolibrie ontvang je op dat moment de vraag of je de betreffende arbeidsovereenkomst wil verlengen. 


Vanuit Kolibrie dienen we als juridisch werkgever de medewerker(s) minimaal één maand voor de einddatum van de lopende arbeidsovereenkomst te informeren over het wel/niet verlengen van de lopende arbeidsovereenkomst. 


Zonder bericht vanuit de opdrachtgever over het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, kunnen wij een arbeidsovereenkomst helaas niet verlengen. In dat geval zijn we genoodzaakt om de medewerker te informeren dat we de arbeidsovereenkomst niet gaan verlengen. Mocht achteraf blijken dat een arbeidsovereenkomst verlengd had mogen worden, kunnen we de arbeidsovereenkomst alsnog verlengen als we hier voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk bevestiging over ontvangen.     


Aanbod contracturen

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is daarnaast de verplichting ontstaan om medewerkers met een oproepovereenkomst na een periode van 12 maanden een aanbod voor vaste contracturen te bieden. Dit aanbod dient ten minste gelijk te zijn aan het gemiddeld aantal uur in de afgelopen 12 maanden. De medewerker ontvangt dit aanbod in de 13e maand nadat hij/zij is gestart. Een aantal dagen voordat we het aanbod versturen wordt je als opdrachtgever alvast geïnformeerd, zodat je de gelegenheid hebt om hier vooraf het gesprek over aan te gaan met de medewerker.


Wanneer een medewerker het aanbod accepteert worden de contracturen toegevoegd aan de arbeidsovereenkomst. 


Wanneer een medewerker het aanbod niet accepteert blijft de oproepovereenkomst van kracht. Let er in dat geval wel op dat we verplicht zijn om iedere 12 maanden opnieuw een aanbod te versturen.


Let op: Aangezien de standaard duur van een arbeidsovereenkomst bij Kolibrie 12 maanden is, ontvangt de medewerker met een oproepovereenkomst kort na de verlenging van de arbeidsovereenkomst een aanbod voor contracturen.