Twee maanden voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, informeert Kolibrie je dat de arbeidsovereenkomst van (één van) je medewerker(s) afloopt. Op dat moment vragen wij je of we de lopende arbeidsovereenkomst(en) verlengen. 


Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de verplichting ontstaan omwerknemers met een oproepovereenkomst na een periode van 12 maanden een vaste arbeidsomvang te bieden. Deze arbeidsomvang dient ten minste gelijk te zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de 12 maanden voorafgaand. Indien een aanbod tot vaste uren samenvalt met een contractverlenging zullen wij je hierover informeren. 


Je dient Kolibrie zo spoedig mogelijk te informeren of je de arbeidsovereenkomst van de medewerker(s) wil verlengen. Kolibrie dient namelijk als juridisch werkgever de medewerker(s) minimaal één maand voor de einddatum van de lopende arbeidsovereenkomst te informeren over het wel/niet verlengen van de lopende arbeidsovereenkomst. Wanneer we je reactie ontvangen, informeren wij je medewerker(s) of we de arbeidsovereenkomst gaan verlengen.

Wanneer we geen bericht van je ontvangen over het wel/niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, kunnen wij de arbeidsovereenkomst niet verlengen. In dat geval zijn we genoodzaakt om de medewerker minimaal één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst te informeren dat we de arbeidsovereenkomst niet gaan verlengen.