Of u wel of geen recht heeft op een toeslag wanneer u werkt op een feestdag staat niet vastgelegd in de wet. Wel kan een CAO voorschrijven wat gebruikelijk is.


Wanneer u in een horeca onderneming werkt is de kans groot dat de Horeca CAO van toepassing is. 

Artikel 3:15 van de Horeca CAO stelt dat er voor werken op feestdagen een vergoeding geldt voor medewerkers die als vakkracht zijn ingeschaald. Een medewerker is een vakkracht wanneer hij/zij 1976 uur in dezelfde functie bij dezelfde werkgever werkzaam is geweest.


Is een medewerker een vakkracht dan krijgt men een aanvullende vergoeding in de vorm van tijd voor tijd óf een feestdagentoeslag. In het geval van tijd voor tijd ontvangt een medewerker voor 1 gewerkt uur op een feestdag 1 uur vervangende vrije tijd. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld 6 uur heeft gewerkt op Tweede Paasdag dan ontvangt de medewerker voor die dag 6 gewerkte uren en geeft de opdrachtgever binnen 4 weken ook 6 gewerkte uren door voor een andere dag terwijl de medewerker deze dag niet heeft gewerkt. Wanneer compensatie in vrije tijd niet mogelijk is ontvangt de medewerker over de gewerkte uren op de betreffende feestdag een toeslag van 50%. 

Let op: zowel de toeslag als de compensatie in de vorm van tijd voor tijd dient door de opdrachtgever zelf doorgegeven te worden aan Kolibrie.


Volgens de Horeca CAO zijn Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede kerstdag erkende feestdagen. Eens in de 5 jaar is Bevrijdingsdag tevens een erkende feestdag.