Jouw opdrachtgever geeft op basis van jouw functie door wat je bruto per uur gaat verdienen. Kolibrie controleert uiteraard of jouw bruto uurloon voldoet aan de normen van de van toepassing zijnde CAO en/of wettelijke bepalingen. 


Wanneer je geen relevante vakdiploma’s bezit, ontvang je minimaal het Wettelijk Minimumloon op basis van jouw leeftijd.


Op basis van functie en ervaring (incl eventuele vakdiploma's) wordt je ingeschaald in het loongebouw van de CAO die voor jou van toepassing is. Indien je voldoet aan de voorwaarden om in het loongebouw ingeschaald te worden, kan jouw opdrachtgever alleen positief afwijken van het bruto uurloon waar je minimaal recht op hebt. 


Op basis van het aantal gewerkte uren wordt er op het bruto salaris loonheffing en eventuele premies ingehouden. Hoeveel loonheffing er ingehouden wordt is afhankelijk van het totale bruto salaris in een periode en het wel/niet toepassen van de loonheffingskorting. 


Op de site van de Belastingdienst vind je de loonheffingstabellen per kalenderjaar.