Uw opdrachtgever heeft bij uw inschrijving aangegeven wat u bruto per uur gaat verdienen. Uw opdrachtgever bepaalt op basis van uw functie wat uw bruto uurloon is. Kolibrie controleert of uw bruto uurloon voldoet aan de normen van de van toepassing zijnde CAO en/of wettelijke bepalingen. 


Wanneer u geen relevante vakdiploma’s bezit, ontvangt u minimaal het Wettelijk Minimumloon op basis van uw leeftijd


Wanneer u in het bezit bent van relevante vakdiploma’s kunt u ingeschaald worden in het loongebouw van de van toepassing zijnde cao. Op basis van uw functie en ervaringsjaren ontvangt u minimaal het bruto uurloon wat voor u van toepassing is volgens dit loongebouw. Uw opdrachtgever kan hier alleen van afwijken wanneer hij meer dan dit bruto uurloon wil vergoeden. 


Op basis van het aantal gewerkte uren wordt er op uw bruto loon loonheffing en eventuele premies ingehouden. Hoeveel loonheffing er ingehouden wordt is afhankelijk van uw totaal bruto loon en het wel of niet toepassen van loonheffingskorting.