In de inschrijving zie je op basis van de gegevens van een medewerker wat hij/zij minimaal gaat verdienen. Het minimale salaris wordt automatisch getoond op basis van gegevens zoals leeftijd, CAO, functie en ervaring. Zelf kun je er altijd voor kiezen om meer dan het minimale bedrag te geven. Kolibrie controleert in het vervolg of het bruto uurloon blijft voldoen aan de normen van de van toepassing zijnde cao en/of wettelijke bepalingen. Verplichte verhogingen worden in het vervolg dan ook automatisch door Kolibrie verwerkt.


Jaarlijks wordt in januari en juli vanuit de overheid het Wettelijk Minimumloon (WML) bepaald. Op basis van de regels in de van toepassing zijnde CAO kijken we bij Kolibrie of er in jouw branche hogere lonen (ten opzichte van het WML) worden toegekend. Voor eventuele vragen over het loongebouw of de regels in een CAO kun je terecht bij onze deskundige Helpdesk. 


Het is mogelijk om het salaris van een medewerker tussentijds per betaalperiode (week/4-weken/maand) te verhogen. Een eventuele verlaging van het salaris kan alleen wanneer een medewerker hiervoor tekent.