Iedere werknemer moet zich kunnen identificeren op het werk. U moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Ook mag u gebruikmaken van het Nederlandse of Europese rijbewijs.


Voor een medewerker afkomstig van buiten de EU, geldt dat hij/zij te allen tijde zijn of haar vreemdelingendocument bij zich dient te hebben.


Een kopie volstaat niet.