Iedere medewerker moet zich kunnen identificeren op het werk. Je moet je kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit is een paspoort, identiteitskaart of een Nederlands of Europees rijbewijs.


Voor een medewerker afkomstig van buiten de EU geldt dat hij/zij te allen tijde zijn/haar vreemdelingendocument bij zich dient te hebben.


Een kopie volstaat in alle gevallen niet.