Uw salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urendeclaratie niet op tijd bij Kolibrie is ingeleverd, kan het loon niet tijdig worden uitbetaald. 

Als u heeft gekozen voor een wekelijkse salarisbetaling, wordt uw salaris de vrijdag volgend op de gewerkte week uitbetaald. Voorbeeld: U heeft gewerkt in week 1 en de urendeclaratie is tijdig bij Kolibrie aangeleverd, uw salaris wordt op vrijdag in week 2 overgemaakt op uw bankrekening. 

Indien u heeft gekozen voor een 4-wekelijkse salarisbetaling wordt uw salaris volgens het schema in de bijlage uitbetaald.

Kolibrie zal u na iedere periode voorzien van een digitale loonstrook via Kolibrie Online. Uw inloggegevens ontvangt u bij aanvang van de arbeidsovereenkomst per email. Eenmaal per jaar, medio februari, ontvangt u van Kolibrie een jaaropgave. Bewaar deze goed aangezien deze slechts eenmalig kan worden verstrekt.