Bij Kolibrie kun je een keuze maken tussen een wekelijkse of een 4-wekelijkse betaalfrequentie, tenzij jouw opdrachtgever afspraken met Kolibrie heeft gemaakt over vaste betaaldata voor al zijn medewerkers.

 

De betalingen vinden altijd plaats op vrijdagen. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaling op een andere dag plaatsvindt. Afhankelijk van je bank duurt het maximaal drie werkdagen voordat het loon op je rekening staat.

Kolibrie zal je na iedere betaling voorzien van een digitale loonstrook via Kolibrie Online en/of via de Kolibrie HRM app.


Als je hebt gekozen voor een wekelijkse salarisbetaling, wordt je salaris de vrijdag volgend op de gewerkte week uitbetaald. Voorbeeld: Je hebt gewerkt in week 1 en de urendeclaratie is tijdig bij Kolibrie aangeleverd; je salaris wordt op vrijdag in week 2 overgemaakt op je bankrekening. 

Indien je hebt gekozen voor een 4-wekelijkse salarisbetaling wordt je salaris uitbetaald volgens dit schema (2021) of dit schema (2022). 


Het is mogelijk om jouw betaalfrequentie in een lopend kalenderjaar te wijzigen. Indien je de betaalfrequentie wil wijzigen, kun je hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar helpdesk@kolibrie.nl.


Kolibrie zal je na iedere betaling voorzien van een digitale loonstrook via Kolibrie Online en/of via de Kolibrie HRM app.