Je salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. 
Indien de urendeclaratie niet op tijd bij Kolibrie is ingeleverd, kan het loon niet tijdig worden uitbetaald. 


Als je hebt gekozen voor een wekelijkse salarisbetaling, wordt je salaris de vrijdag volgend op de gewerkte week uitbetaald. Voorbeeld: Je hebt gewerkt in week 1 en de urendeclaratie is tijdig bij Kolibrie aangeleverd; je salaris wordt op vrijdag in week 2 overgemaakt op je bankrekening. 


Indien je hebt gekozen voor een 4-wekelijkse salarisbetaling wordt je salaris uitbetaald volgens dit schema


Kolibrie zal je na iedere periode voorzien van een digitale loonstrook via Kolibrie Online en/of via de Kolibrie HRM app. Je inloggegevens ontvang je bij aanvang van de arbeidsovereenkomst per email. Eenmaal per jaar, medio februari, ontvang je van Kolibrie een jaaropgave. Bewaar deze goed aangezien deze slechts eenmalig kan worden verstrekt.