Het salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urendeclaratie niet op tijd bij Kolibrie is ingeleverd, kan het loon niet tijdig worden uitbetaald. 


Als de medewerker heeft gekozen voor een wekelijkse salarisbetaling, wordt het salaris de vrijdag volgend op de gewerkte week uitbetaald. Voorbeeld: De medewerker heeft gewerkt in week 1 en de urendeclaratie is tijdig bij Kolibrie aangeleverd, het salaris wordt op vrijdag in week 2 overgemaakt op de bankrekening van de medewerker. 

Indien de medewerker heeft gekozen voor een 4-wekelijkse salarisbetaling wordt het salaris volgens dit schema uitbetaald.

Kolibrie zal na iedere periode de medewerker voorzien van een digitale loonstrook via Kolibrie Online.