Werknemers in dienst bij Kolibrie, van 21 jaar en ouder, nemen automatisch deel aan de pensioenregeling van de StiPP.


StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt de werknemer na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als de werknemer 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat men automatisch naar de Plusregeling


Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de StiPP.