Mutaties (correcties en loonwijzigingen) kunnen schriftelijk door de opdrachtgever worden doorgegeven. Wanneer u het wettelijk minimumloon verdient, zal Kolibrie uw salaris automatisch aanpassen als de wettelijke bedragen worden verhoogd of (indien u jonger bent dan 22 jaar) als u jarig bent.