Bij beëindiging van het dienstverband van uw medewerker, heeft de medewerker recht op uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld en vakantiedagen. Het opgebouwde saldo aan vakantiegeld en vakantiedagen wordt zo spoedig mogelijk uitbetaald na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kolibrie heeft vier tot zes weken de tijd om een eindafrekening uit te betalen.