Bij Kolibrie kun je een keuze maken tussen een wekelijkse of een vier-wekelijkse betalingsfrequentie, tenzij jouw opdrachtgever afspraken met Kolibrie heeft gemaakt over vaste betaaldata voor al zijn medewerkers. 


De betalingen vinden altijd op vrijdagen plaats. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaling op een andere dag plaatsvindt. Afhankelijk van jouw bank duurt het maximaal drie werkdagen voordat het loon op je rekening staat.


Klik hier voor een overzicht van de 4-wekelijkse betaaldata.


Het is mogelijk om je betaalfrequentie in een lopend kalenderjaar eenmaal te wijzigen. De betaalfrequentie is alleen te wijzigen vanaf het begin van een nieuwe 4-wekelijkse periode. Indien je jouw betaalfrequentie wil wijzigen, kun je hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar helpdesk@kolibrie.nl.