Bij Kolibrie kunt u een keuze maken tussen een wekelijkse of een vier-wekelijkse betalingsfrequentie. De betalingen vinden altijd op vrijdagen plaats.
Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaling op een andere dag plaatsvindt.
Afhankelijk van uw bank duurt het maximaal drie werkdagen voordat het loon op uw rekening staat.


In de bijlage treft u een overzicht met alle betaaldata in 2018 en 2019.

Het is mogelijk om uw betaalfrequentie in een lopend kalenderjaar te wijzigen. De betaalfrequentie is alleen te wijzigen vanaf het begin van een nieuwe 4-wekelijkse periode. Indien u uw betaalfrequentie wil wijzigen, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar helpdesk@kolibrie.nl.