Bij Kolibrie kan de medewerker een keuze maken tussen een wekelijkse of een vier-wekelijkse betalingsfrequentie. De betalingen vinden altijd op vrijdagen plaats. Met feestdagen is het mogelijk dat de betaling op een andere dag plaatsvindt. Voor een overzicht van de vier-wekelijkse betalingsdata verwijs ik u naar de bijlage.


Het duurt maximaal drie werkdagen voordat het loon op de rekening van de medewerker staat. Met feestdagen dient u rekening te houden met een langere verwerking.


Het is niet mogelijk om de betaalfrequentie in een lopend kalenderjaar te wijzigen. De betaalfrequentie is alleen te wijzigen bij het begin van een nieuw kalenderjaar. Indien uw medewerker de betaalfrequentie vanaf het begin van een nieuw kalenderjaar wilt wijzigen, kan men hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar helpdesk@kolibrie.nl.