Als je begint met een nieuwe baan, kan er een proeftijd worden afgesproken. In deze periode kunnen jij en jouw opdrachtgever ontdekken of er een goede match is. Tijdens de proeftijd kun jij of jouw opdrachtgever het contract direct beëindigen, mocht er geen match zijn.


Bij Kolibrie duurt de proeftijd één maand, bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan 6 maanden of langer. In de voor jou geldende CAO kan zijn opgenomen dat de proeftijd langer duurt dan één maand. 


Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden gehanteerd. 


Ontslagen worden tijdens proeftijd

Voor ontslag tijdens proeftijd geldt geen opzegtermijn en zijn er geen regels vanuit het UWV of de kantonrechter. Ook hoeft er geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag. Jouw werkgever hoeft niet te kijken of je binnen de organisatie kan worden herplaatst. 


Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd

Ontslag nemen tijdens je proeftijd kan ook op ieder moment, er geldt geen opzegtermijn. Houd er wel rekening mee dat je geen recht hebt op een WW-uitkering wanneer je zelf ontslag neemt. Mogelijk kun je in dat geval wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering vanuit jouw gemeente.