Een proeftijd kan maximaal één maand duren bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan 6 maanden of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken. In de betreffende CAO kan zijn opgenomen dat de proeftijd in het laatste geval langer duurt dan één maand. 


Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden gehanteerd. 


Ontslag tijdens proeftijd

Voor ontslag tijdens proeftijd geldt geen preventieve toets door het UWV of de kantonrechter en geldt geen opzegtermijn. Ook hoeft er geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag. Je werkgever hoeft niet te kijken of je binnen de organisatie kan worden herplaatst. 


Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd

Je kunt ontslag nemen tijdens je proeftijd. Je hoeft je in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Indien je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een WW-uitkering. Je kunt in dat geval wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van je gemeente.