De proeftijd kan maximaal één maand duren bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken. In de betreffende CAO kan zijn opgenomen dat de proeftijd in het laatste geval langer duurt dan één maand. 


Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden gehanteerd. 


Ontslag tijdens proeftijd

Voor ontslag tijdens proeftijd geldt geen preventieve toets door het UWV of de kantonrechter en geldt geen opzegtermijn. Ook hoeft er geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag. De werkgever hoeft niet te kijken of de medewerker binnen de organisatie kan worden herplaatst. 


De medewerker neemt ontslag tijdens proeftijd

De medewerker kan ontslag nemen tijdens de proeftijd. De medewerker hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Indien de medewerker zelf ontslag neemt, heeft de medewerker geen recht op een WW-uitkering. De medewerker kan in dat geval wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van de gemeente.