Wanneer je stopt met jouw werkzaamheden bij je opdrachtgever, is het allereerst belangrijk dat je opdrachtgever tijdig op de hoogte is dat je gaat stoppen. Zorg dat je bij het opzeggen rekening houdt met de wettelijke opzegtermijn. 


Bij een tussentijdse opzegging is je opzegtermijn afhankelijk van het type contract:
- Contract met vaste uren  ->  Minimaal 1 kalendermaand.

- Contract zonder vaste uren  ->  Minimaal 4 dagen.

Het is alleen mogelijk om eerder te stoppen dan de wettelijke opzegtermijn wanneer je opdrachtgever daarmee akkoord is.


Nadat jouw opdrachtgever op de hoogte is gebracht dat je gaat stoppen, dien je dit ook bij Kolibrie door te geven. Kolibrie is namelijk juridisch werkgever, wij zullen de afhandeling van jouw ontslagname administratief in orde maken. 


Je dient de opzegging van het dienstverband schriftelijk aan Kolibrie kenbaar te maken door een mail te sturen aan helpdesk@kolibrie.nl. Geef in deze mail aan dat je jouw contract wil beëindigen per <datum>. Je kunt in plaats van jouw ontslag per mail van ons ook een ontslagbrief ontvangen via Kolibrie Online. Deze ontslagbrief kun je digitaal ondertekenen, met een authenticatiecode die je per mail ontvangt.


Na de bevestiging van je ontslagname beëindigen wij de arbeidsovereenkomst. We maken dan automatisch de eindafrekening (openstaande verlofuren en vakantiegeld). Kolibrie zal deze eindafrekening zo snel mogelijk (binnen 6 weken) aan je uitbetalen.