Indien je een andere baan hebt gevonden of om een andere reden stopt met jouw werkzaamheden bij de opdrachtgever, neem je ontslag bij Kolibrie. Je dient de opzegging van het dienstverband schriftelijk aan Kolibrie kenbaar te maken door een mail te sturen aan helpdesk@kolibrie.nl. Vermeld hierin dat je jouw contract wil beƫindigen en per welke datum. Je ontvangt dan van ons een digitale ontslagbrief die je (digitaal) dient te ondertekenen.


Het is belangrijk dat jouw opdrachtgever ervan op de hoogte is dat je gaat stoppen, en dat je rekening houdt met de wettelijke opzegtermijn.

Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan heb je een opzegtermijn van 1 maand. 

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Bijvoorbeeld een contract voor 1 jaar of 6 maanden? Dan eindigt het contract vanzelf op de afgesproken einddatum. Indien je tussentijds wenst op te zeggen geldt ook hier een opzegtermijn van 1 maand.
Voor oproepkrachten geldt een opzegtermijn van 4 dagen.

Wanneer je echter met je opdrachtgever bent overeengekomen dat je al eerder kunt stoppen, dan is dit wat Kolibrie betreft geen probleem.


Zodra wij je ontslagbrief ondertekent retour hebben ontvangen, beƫindigen wij de arbeidsovereenkomst per de overeengekomen datum en maken wij de eindafrekening op. Kolibrie zal binnen vier tot zes weken de openstaande reserveringen uitbetalen. Wij trachten dit zo spoedig mogelijk te doen.