Indien u een andere baan heeft gevonden of om een andere reden stopt met uw werkzaamheden voor Kolibrie, neemt u ontslag bij Kolibrie.
U dient de opzegging van het dienstverband schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een mail te sturen aan helpdesk@kolibrie.nl.
Vervolgens beëindigen wij uw arbeidsovereenkomst  per de overeengekomen datum en maken wij de eindafrekening op.
Conform de NBBU CAO zullen wij binnen vier tot zes weken de openstaande reserveringen uitbetalen. Wij trachten dit zo spoedig mogelijk te doen.