Wanneer de medewerker zijn of haar dienstverband met Kolibrie op wilt zeggen, dient de medewerker dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Omdat Kolibrie de juridisch werkgever is, dient de medewerker zijn of haar dienstverband met Kolibrie op te zeggen. Vervolgens kunnen wij de arbeidsovereenkomst beëindigen en overgaan tot het opmaken van de eindafrekening m.b.t. de nog openstaande reserveringen.

Wij ontvangen van de medewerker graag een mail met de bevestiging dat de medewerker de arbeidsovereenkomst met Kolibrie per (datum) wilt opzeggen. 


Wij zullen de arbeidsovereenkomst per de overeengekomen datum beëindigen. Conform de NBBU CAO hebben wij vier tot zes weken de tijd om de eindafrekening uit te betalen. Wij trachten dit echter zo spoedig mogelijk in orde te maken.