Wanneer de medewerker zijn of haar dienstverband met Kolibrie op wilt zeggen, dient de medewerker dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Omdat Kolibrie de juridisch werkgever is, dient de medewerker zijn of haar dienstverband met Kolibrie op te zeggen. Vervolgens kunnen wij de arbeidsovereenkomst beƫindigen en overgaan tot het opmaken van de eindafrekening m.b.t. de nog openstaande reserveringen.


Werknemers hebben een opzegtermijn van 1 maand.

Voor oproepkrachten geldt wettelijk een opzegtermijn van 4 dagen.


Wij ontvangen van de medewerker graag een mail met de bevestiging dat de medewerker de arbeidsovereenkomst met Kolibrie per (datum) wilt opzeggen.


Wij zullen de arbeidsovereenkomst per de overeengekomen datum beƫindigen. Binnen vier tot zes wordt de eindafrekening uitbetaald. Wij trachten dit echter zo spoedig mogelijk in orde te maken.