Conform het Burgerlijk Wetboek heeft de medewerker een wettelijke opzegtermijn van één maand. Er is hierbij geen sprake van een kalendermaand, de opzegtermijn kan dus elke willekeurige dag van de maand ingaan. Voor oproep medewerkers (o uur) geldt wettelijk een opzegtermijn van 4 dagen. 


Indien de medewerker in samenspraak met u, de opdrachtgever, heeft afgesproken dat deze opzegtermijn niet gehonoreerd dient te worden, kan de medewerker natuurlijk eerder stoppen.


Kolibrie zal de medewerker dan niet aan deze opzegtermijn houden.