Inschrijvingen

 

Procedure Kolibrie Online:


Een opdrachtgever kan een nieuwe inschrijving starten door op de tegel ´Medewerker inschrijven´ te klikken.

In de eerste 2 stappen van de digitale inschrijving kunnen enkele basisgegevens betreffende de medewerker en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden ingevuld. Onder elke stap vindt u de knop ´volgende´. Zodra u hier op klikt wordt u doorgestuurd naar de volgende stap van de inschrijving.


Stap 1

lOYcHrH4id-tfSaVh7UfsdbRKooNjNoU_g.jpg

 


Stap 2

sDRv5m5mW-h_LcC1CBhXUKH4b_T4sjTGcA.jpg


Na het invullen van stap 1 en 2 is er de mogelijkheid voor de opdrachtgever om een kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen in de inschrijving. U kunt eerst aangeven om welk soort identiteitsbewijs het gaat en deze vervolgens uploaden in de inschrijving. Let erop dat alle randen van het identiteitsbewijs duidelijk zichtbaar zijn wanneer deze wordt geüpload. Tevens dient de vervaldatum van het betreffende identiteitsbewijs ingevuld te worden. Bent u nog niet in het bezit van een kopie van het identiteitsbewijs? Geen probleem. U kunt deze ook nog uploaden nadat een medewerker zijn/haar gegevens heeft aangevuld. U kiest in dit geval bij ‘type ID’ voor de optie ‘Nog niet in het bezit’.Stap 3

VeJCCtYuZkDqcGyQK3h500odzZecj73AjA.jpg


· Van een identiteitskaart dienen wij zowel een kopie van de voorzijde als de achterzijde van de pas te ontvangen

· Van het nieuwe model paspoort dienen wij zowel een kopie van de pagina met daarop de persoonsgegevens als de pagina met daarop het BSN te ontvangen.

· Van het oude model paspoort dienen wij enkel een kopie van de pagina met hierop de persoonsgegevens te ontvangen.

· Een kopie van een rijbewijs is voor een werkgever geen geldig identiteitsbewijs en mogen wij dus niet accepteren.

 

 

ND7OyVIAusTyfwNcE5S3iwfJG_DzQr7R1A.jpg

 

Zodra het identiteitsbewijs is geüpload dient er een akkoord gegeven te worden door een vinkje te zetten en op de knop ‘Akkoord’ te klikken. Vervolgens klikt u op de knop ‘Volgende’ en wordt de inschrijving doorgestuurd naar de medewerker. De medewerker ontvangt automatisch een mail met daarin inloggegevens voor onze website en wordt uitgenodigd om de inschrijving aan te vullen.

 

Zodra de medewerker de inloggegevens ontvangen heeft, kan de medewerker de gegevens aanvullen. Dit doet de medewerker door in te loggen op onze website en vervolgens rechts in beeld in de stream onder inschrijvingen op zijn/haar inschrijving te klikken. Je kunt zien aan de inschrijving of er actie ondernomen dient te worden aan het gele driehoekje met een uitroepteken daarin. Vervolgens komt de medewerker uit in een pagina waar een aantal persoonlijke gegevens ingevuld dienen te worden, Zodra dit gedaan is kan de medewerker op de knop ‘Volgende’ klikken en wordt de medewerker automatisch doorgestuurd naar een volgende pagina waar een aantal vragen beantwoord dienen te worden. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kan het zijn dat er tevens documenten geüpload dienen te worden door de medewerker. Wanneer alles is ingevuld kan er op de knop ‘Doorzetten’ geklikt worden en wordt de inschrijving doorgestuurd naar Kolibrie. Indien de opdrachtgever nog geen identiteitsbewijs heeft geüpload wordt de inschrijving automatisch teruggestuurd naar de opdrachtgever. Hiervan ontvangt de opdrachtgever automatisch een melding.Stap 4

 

NV5UGNhBhcLROy0EDCxXLQDRasqBOszdVQ.jpgStap 5

01cas26AykxY1RqO_K8HI7vh6lF1A_QkYg.jpg

 

Vervolgens gaat Kolibrie alle gegevens controleren. Indien er zaken niet juist zijn ingevuld , dan wordt de inschrijving afgekeurd, en teruggestuurd naar de opdrachtgever of de medewerker, afhankelijk van degene die nog actie dient te ondernemen.

 

Wanneer de gegevens zijn goedgekeurd door Kolibrie wordt er zo snel mogelijk een arbeidsovereenkomst aangemaakt. Zodra deze klaar staat om ondertekend te worden ontvangt de medewerker een mail en een sms waarin hij/zij uitgenodigd wordt om de arbeidsovereenkomst digitaal te ondertekenen. Op hetzelfde moment ontvangt de opdrachtgever de uitzendbevestiging van de betreffende medewerker.

 

Wanneer de medewerker de arbeidsovereenkomst digitaal wil ondertekenen, dient hij/zij in te loggen op onze website met de eerder verkregen inloggegevens en vervolgens weer naar de inschrijving te gaan. De medewerker kan in het tabblad ‘Digitaal ondertekenen’ op de knop ‘Digitaal Ondertekenen’ klikken. Vervolgens komt de medewerker op een nieuwe webpagina uit bij zijn/haar arbeidsovereenkomst en krijgt de medewerker een SMS-code toegestuurd welke ingevuld dient te worden. Zodra dit gedaan is wordt de medewerker teruggestuurd naar de inschrijving op de site van Kolibrie en dient er op de knop ‘Doorzetten’ geklikt te worden. De ondertekende arbeidsovereenkomst wordt hierdoor naar Kolibrie verzonden. Het enige wat nu nog hoeft te gebeuren is dat Kolibrie de arbeidsovereenkomst ook nog dient te ondertekenen.

 

Let op! Indien een medewerker 14 of 15 jaar oud is, is het niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst digitaal te ondertekenen. De arbeidsovereenkomst dient in dit geval te worden uitgeprint en te worden ondertekend door zowel de medewerker als door een van de ouders/voogd. De arbeidsovereenkomst kan vervolgens volledig per post, of gescand en per mail verzonden worden.

 


Stap 6

fs_6ssOsJcxKKrH1iCGqZinSxJsLWFHOMQ.jpg


Zodra de arbeidsovereenkomst door zowel de medewerker als door Kolibrie is ondertekend, kunnen de gewerkte uren van de medewerker worden doorgegeven via Kolibrie Online en kan de medewerker bij de eerstvolgende salarisverwerking worden uitbetaald.