Reserveringen

Wat zijn reserveringen en hoe neem ik deze op?
Je vakantiereserveringen bestaan uit een tweetal componenten: vakantiegeld en verlofuren (ofwel vakantiedagen).   VAKANTIEGELD Voor ieder uur dat je hebt...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:20 PM
Wat zijn verlofuren (vakantiedagen)?
Per gewerkt uur bouw je een percentage aan verlofuren (vakantiedagen) op. Dit houdt in dat als je met vakantie wilt of gewoon een dagje vrij wilt zijn, je t...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:21 PM
Wat zijn wettelijke verlofuren?
Je hebt recht op een wettelijk aantal verlofuren per jaar. Dit aantal is vastgelegd in de wet; je hebt recht op 4x het aantal uren dat je per week werkt. Bi...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:22 PM
Wat zijn bovenwettelijke verlofuren?
Werkgevers kunnen ervoor kiezen hun werknemers meer verlofuren aan te bieden dan het wettelijke minimum aantal. Deze extra verlofuren worden bovenwettelijke...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:23 PM
Wat zijn ADV uren?
ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Dit zijn extra gewerkte uren die je op een ander moment als verlofuren op kan nemen. Hierdoor wordt het aantal dagen...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:23 PM
Hoe werkt de opbouw van mijn verlofuren?
Hoeveel verlofuren worden opgebouwd verschilt per medewerker. Bovendien zit er een verschil in de opbouw van wettelijke verlofuren en bovenwettelijke verlof...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:25 PM
Het vervallen van verlofuren
Verlofuren die niet worden opgenomen vervallen of verjaren na een bepaalde periode. Ook hierin verschillen de regels voor het vervallen van wettelijke en bo...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:26 PM
Wat is vakantiegeld en hoe neem ik dit op?
Voor ieder uur dat je hebt gewerkt, bouw je een percentage van 8% aan vakantiegeld op. Na elke salarisbetaling wordt je saldo van je vakantiegeld bijgewerkt...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:22 PM
Hoe werkt een geplande uitbetaling van vakantiegeld?
Je kunt je vakantiegeld in plaats van één keer per jaar, ook tussentijds (volledig of gedeeltelijk) laten uitbetalen. Het bedrag van de geplande uitbetaling...
Di, 21 Sep, 2021 om 3:25 PM