Jouw medewerkers

Oplossingen met betrekking tot uw medewerkers

Contractverlenging
Twee maanden voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, informeert Kolibrie u dat de arbeidsovereenkomst van (één van) uw medewerk...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 12:05 PM
Pensioen opbouw
Werknemers in dienst bij Kolibrie, van 21 jaar en ouder, nemen automatisch deel aan de pensioenregeling van de StiPP. StiPP heeft twee pensioenregelinge...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 12:09 PM
Subsidie
Op het moment dat u bijvoorbeeld een WAJONGER, 55- plusser of leerling in dienst neemt, komt de werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidies. ...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 12:04 PM
Leerlingen
Als een leerling wordt ingeschreven is het belangrijk dat de praktijkovereenkomst (POK) wordt toegevoegd door de medewerker. In de POK worden de afsprak...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 1:03 PM
Collectieve Ongevallen Verzekering
Uw medewerker neemt automatisch deel aan de Collectieve Ongevallen Verzekering (COV) van Kolibrie. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de poli...
Ma, 4 Dec, 2017 at 11:29 AM
Proeftijd
De proeftijd kan maximaal één maand duren bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar of bij een tij...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 1:06 PM
Ontslag
Wanneer de medewerker zijn of haar dienstverband met Kolibrie op wilt zeggen, dient de medewerker dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Omdat Kolibr...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 12:18 PM
Opzegtermijn van de medewerker
Conform het Burgerlijk Wetboek heeft de medewerker een wettelijke opzegtermijn van één maand. Er is hierbij geen sprake van een kalendermaand, de opzegte...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 12:23 PM
Waardeoverdracht pensioenfonds van uw medewerker
Waardeoverdracht noem je het overhevelen van het opgebouwde pensioen van de ene pensioenregeling naar de andere pensioenregeling. Bijvoorbeeld als een werkn...
Ma, 30 Apr, 2018 at 1:35 PM
Aantal tijdelijke contracten
Sinds 1 januari 2020 kunt u werknemers 3 tijdelijke contracten krijgen in maximaal 36 maanden. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract....
Zo, 15 Mrt, 2020 at 2:10 PM