Sinds 1 januari 2020 kun je 3 tijdelijke contracten krijgen in maximaal 36 maanden. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. In jouw cao kunnen afwijkende regels voor tijdelijke contracten staan.


Hier vind je meer informatie over de ketenregeling arbeidsovereenkomsten.