De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd.


Sinds 1 januari 2020 kun je maximaal 3 tijdelijke contracten krijgen in 36 maanden. Het 4e contract óf het contract na 36 maanden is automatisch een contract voor onbepaalde tijd. 


Per CAO kunnen afwijkende regels voor tijdelijke contracten worden afgesproken.


Hier vind je meer informatie over de ketenregeling arbeidsovereenkomsten.