Bij Kolibrie voldoen we aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA. 


Open de bijlage voor de verklaring van registratie van Kolibrie, afgegeven door de Stichting Normering Arbeid.