Beste relatie,

Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers in de horeca. Afstand bewaren blijft noodzakelijk en er zijn behoorlijk wat aanpassingen nodig om aan de afstand van 1.5 meter te kunnen voldoen.

Zoals eerder aangegeven proberen wij u in deze tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden. In deze nieuwsbrief praten we u dan ook graag bij over de laatste stand van zaken.

Definitieve toekenning van subsidie
Sinds de sluiting van de horeca in maart hebben wij bij u alleen daadwerkelijk gewerkte uren in rekening gebracht. De compensatie omdat medewerkers niet/minder konden werken is door Kolibrie aangevuld. Deels hebben wij hiervoor NOW subsidie ontvangen, maar wij hebben ook een aanzienlijk deel uit eigen middelen moeten aanvullen omdat de NOW subsidie lang niet alle loonkosten dekte.
Wij willen nogmaals benadrukken dat we niet de intentie hebben om deze kosten alsnog in rekening te brengen. We hopen echt dat we het op de huidige wijze voor u op kunnen vangen met hulp van de subsidie vanuit de overheid.

Zolang er geen definitieve toekenning is kunnen wij echter nog niet met 100% zekerheid bevestigen dat we over de niet gewerkte uren niets in rekening brengen. Wij snappen dat dit vervelend is, maar wij rekenen op uw begrip.

Corona regeling Kolibrie
Vanaf 1 juni geldt er een nieuwe NOW regeling, NOW 2.0. Daarnaast is de horeca weer gedeeltelijk open gegaan. Hierdoor zijn er belangrijke wijzigingen in de betalingen van uw medewerkers.

De corona regeling waarbij wij oproepkrachten hebben doorbetaald tijdens de gehele horeca sluiting, eindigt per 1 juli. Oproepkrachten krijgen dus vanaf 1 juli weer alleen de gewerkte uren uitbetaald, zoals zij gewend zijn van voor 15 maart. Deze uren zullen op de gebruikelijke wijze aan u worden gefactureerd.

Medewerkers met vaste uren hebben recht op uitbetaling van de contracturen. Tot nu toe kwam de aanvulling voor niet gewerkte uren voor rekening van Kolibrie. Vanaf 1 juli zullen wij deze regeling voorlopig voortzetten. U geeft de gewerkte uren door en deze worden gefactureerd, Kolibrie vult eventueel aan als medewerkers niet aan hun contracturen komen.

We zullen de medewerkers hierover tevens informeren.

(Her)Inschrijven medewerkers
Op dit moment kan het inschrijfproces langer duren dan dat u van ons gewend bent. Vanwege deze bijzondere en onzekere tijden willen wij een goede afweging maken als het gaat om het aanbieden van nieuwe contracten. Daarbij dienen wij onszelf uiteraard ook aan de richtlijnen te houden, waardoor we veelal vanuit huis dienen te werken.

Iedere inschrijving wordt individueel door ons beoordeeld. Het kan zijn dat we op basis van de beoordeling contact met u opnemen om eventuele risico’s en voorwaarden te bespreken.

Gewijzigde contractduur
Om risico’s te beperken bieden wij op dit moment kortere contracten aan. Voor nieuwe medewerkers is de contractduur 7 maanden. Voor medewerkers die in de afgelopen 6 maanden reeds voor u gewerkt hebben is de duur van een nieuw contract of verlenging 6 maanden.

Loonsverhogingen
Het wettelijk minimumloon en de minimumjeugdlonen stijgen per 1 juli 2020. Onderstaand treft u het nieuwe wettelijk bruto minimumloon per uur aan.

Aanleveren uren
Uiteraard betalen wij uw medewerkers graag op tijd uit. We gaan ervanuit dat u dit net zo belangrijk vindt! Daarom verzoeken wij u nogmaals om op tijd de uren bij ons aan te leveren. Alleen dan kunnen wij er zorg voor dragen dat alle medewerkers netjes op tijd worden betaald. Alvast bedankt!

Medewerkers op vakantie?
Met de zomer in aantocht zullen er vragen komen van medewerkers die op vakantie willen gaan. We krijgen veel vragen over de loondoorbetaling van medewerkers die op vakantie zijn geweest in het buitenland en vervolgens ziek worden, of in quarantaine moeten. In beide gevallen is de medewerker niet beschikbaar voor werk.

In het geval dat de medewerker daadwerkelijk ziek is, geldt de loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt anders wanneer er geen sprake is van ziekte, maar van voorzorg, zoals bij quarantaine. Die quarantaine kan volgen uit het reizen van en naar gebieden met code oranje of geel. In dit geval ligt het risico bij de medewerker. Wij hebben voor alle medewerkers een advies geschreven voor de regels met betrekking tot vakantie (in het buitenland), klik hier. Wij zullen dit uiteraard ook delen met de medewerkers.

Ontslag
Wanneer medewerkers zelf gestopt zijn willen we u vragen om dit aan ons door te geven via helpdesk@kolibrie.nl. Wij kunnen dan zorgdragen voor de (financiële) afwikkeling van het dienstverband.

Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat de (wettelijke) regels rondom het ontslaan van medewerkers niet veranderd zijn. Het is een misvatting dat medewerkers in deze tijd makkelijker ontslagen kunnen worden.

Telefonische bereikbaarheid
Omdat wij de richtlijnen van het RIVM en overheid volgen werken veel van onze vaste medewerkers vanuit huis. Hierdoor blijft onze telefonische bereikbaarheid beperkt. Wij verzoeken u daarom om uw vragen zoveel mogelijk per email (helpdesk@kolibrie.nl) te stellen. U ontvangt dan zo snel mogelijk een terugkoppeling.

We hopen u door middel van bovenstaande iets meer duidelijkheid te geven. Ook al blijft er veel onzeker, we vinden het belangrijk om goed contact te houden. Mocht er dan ook nog vragen ontstaan naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact met ons op via helpdesk@kolibrie.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Kolibrie