De vakantiereservering van uw medewerker bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en vakantiedagen. 

 

Per gewerkt uur bouwt uw medewerker 8% vakantiegeld op. Dit wordt ieder jaar automatisch eind mei, of uiterlijk begin juni op de rekening van uw medewerker gestort. Het vakantiegeld is ook tussentijds volledig (of gedeeltelijk) op te vragen via Kolibrie Online. Wanneer uw medewerker tijdig uw vakantiegeld opvraagt zal dit bij de eerstvolgende loonbetaling worden overgemaakt. Het vakantiegeld wordt tegen een bijzonder belastingtarief verwerkt. Dit betekent dat uw medewerker hierover extra belasting gaat betalen, hoeveel hangt af van het cumulatief belastbaar inkomen. Dit kan oplopen tot maximaal 56%.

 


Per gewerkt uur bouwt uw medewerker ook een percentage aan vakantiedagen op. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld en is terug te vinden onderaan de loonstrook. Conform de cao die wij hanteren, kan uw medewerker alleen vakantiedagen opvragen ter compensatie van een vakantie- of snipperdag. Wij mogen niet meer dan de gebruikelijke arbeidsduur per week verwerken. De gebruikelijke arbeidsduur is het gemiddeld aantal uur van de laatste 13 gewerkte weken. Wanneer uw medewerker de komende weken niet of minder werkt, kan men dus maximaal deze gebruikelijke arbeidsduur aan verlofuren per week opnemen. Verlof aanvragen kan makkelijk en snel via Kolibrie Online. Voor een uitgebreide omschrijving kunt u gebruik maken van de bijgevoegde handleiding.