Het salaris van jouw medewerkers

Oplossingen met betrekking tot uw medewerkers

Wanneer uren aanleveren
Om de gewerkte uren tijdig te kunnen verwerken dienen wij deze uiterlijk op dinsdag voor 12:00 uur per mail te ontvangen. Indien u de uren via Kolibrie O...
Di, 17 Mrt, 2020 at 3:10 PM
Feestdagentoeslag
Of een werknemer wel of geen recht heeft op een toeslag wanneer men werkt op feestdagen staat niet vastgelegd in de wet. Wel kan een CAO voorschrijven wa...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 12:48 PM
Wat gaat jouw medewerker verdienen?
Wat uw medewerker gaat verdienen bepaalt u als relatie van Kolibrie zelf! Kolibrie controleert of uw bruto uurloon voldoet aan de normen van de van toepa...
Ma, 19 Okt, 2020 at 10:02 AM
Vakantiereservering van uw medewerker
De vakantiereservering bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en verlofuren. Per gewerkt uur bouwt de werknemer 8% vakantiegeld op. Het v...
Wo, 14 Okt, 2020 at 9:57 AM
Jouw medewerker maakt (geen) gebruik van loonheffingskorting
Uw medewerker dient over het salaris loonbelasting te betalen. Wanneer een medewerker in loondienst is, houdt de werkgever rekening met de algemene heffings...
Ma, 19 Okt, 2020 at 10:02 AM
De salarisbetaling van de medewerker
Het salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urendeclaratie niet op tijd bij Kolibr...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 12:58 PM
Loonsverhoging van de medewerker
Bij in inschrijving van een nieuwe medewerker kunt u aangegeven wat de medewerker bruto per uur gaat verdienen. Kolibrie controleert of het bruto uurloon...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 1:04 PM
Eindafrekening van jouw medewerker
Bij beƫindiging van het dienstverband van uw medewerker, heeft de medewerker recht op uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld en vakantiedagen. Het o...
Ma, 19 Okt, 2020 at 10:02 AM
Reiskosten
Reiskosten worden, conform de richtlijnen van de belastingdienst, in overleg tussen u en de medewerker vastgesteld. Het verstrekken van een reiskostenv...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 1:09 PM
Betalingsdata
Bij Kolibrie kan de werknemer kiezen tussen een wekelijkse of een vier-wekelijkse betalingsfrequentie. De betalingen vinden altijd op vrijdagen plaats. ...
Zo, 15 Mrt, 2020 at 1:12 PM