Het salaris van uw medewerkers

Oplossingen met betrekking tot uw medewerkers

Wanneer uren aanleveren
Om de gewerkte uren tijdig te kunnen verwerken dienen wij deze uiterlijk op dinsdag voor 12:00 uur per mail te ontvangen. Indien u de uren via Kolibrie O...
Vr, 23 Aug, 2019 at 2:05 PM
Feestdagentoeslag
Kolibrie volgt de NBBU CAO. In deze CAO staat een loonverhoudingsvoorschrift (artikel 22). Dit loonverhoudingsvoorschrift houdt in dat het loon en de ver...
Ma, 27 Feb, 2017 at 11:19 AM
Wat gaat uw medewerker verdienen?
Wat uw medewerker gaat verdienen bepaalt u als relatie van Kolibrie zelf! Kolibrie controleert of uw bruto uurloon voldoet aan de normen van de van toepa...
Ma, 27 Feb, 2017 at 11:21 AM
Vakantiereservering van uw medewerker
De vakantiereservering van uw medewerker bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en vakantiedagen.    Per gewerkt uur bouwt uw medewerker 8%...
Do, 19 Jul, 2018 at 3:43 PM
Uw medewerker maakt (geen) gebruik van loonheffingskorting
Uw medewerker dient over het salaris loonbelasting te betalen. Wanneer een medewerker in loondienst is, houdt de werkgever rekening met de algemene heffings...
Di, 5 Sep, 2017 at 9:17 AM
De salarisbetaling van de medewerker
Het salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urendeclaratie niet op tijd bij Kolibr...
Do, 10 Jan, 2019 at 9:24 AM
Loonsverhoging van de medewerker
Mutaties (correcties en loonwijzigingen) kunnen schriftelijk door u als opdrachtgever worden doorgegeven. Wanneer de medewerker het wettelijk minimu...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 1:10 PM
Eindafrekening van uw medewerker
Bij beëindiging van het dienstverband van uw medewerker, heeft de medewerker recht op uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld en vakantiedagen. ...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 1:10 PM
Reiskosten
Reiskosten worden, conform de richtlijnen van de belastingdienst, in overleg tussen u en uw medewerker vastgesteld. Het verstrekken van een reiskost...
Ma, 21 Mrt, 2016 at 1:11 PM
Betalingsdata
Bij Kolibrie kan de medewerker een keuze maken tussen een wekelijkse of een vier-wekelijkse betalingsfrequentie. De betalingen vinden altijd op vrijda...
Do, 2 Feb, 2017 at 11:27 AM