Bij Kolibrie kan een medewerker kiezen tussen een wekelijkse of 4-wekelijkse betaling. De betalingen zijn altijd op vrijdag, tenzij er op vrijdag geen betaalverkeer mogelijk is in verband met een feestdag. In dat geval schuift de betaling, indien mogelijk, naar de donderdag ervoor. 


Het salaris wordt door Kolibrie uitbetaald op basis van de door de opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urenregistratie niet op tijd bij Kolibrie wordt aangeleverd, kan het loon niet tijdig worden uitbetaald.


Een medewerker kan eenmalig per kalenderjaar de betaalfrequentie (week/4-weken) wijzigen. Dit is alleen mogelijk vanaf het begin van een nieuwe 4-wekelijkse periode. Indien een medewerker de betaalfrequentie wil wijzigen, kan de medewerker per mail een aanvraag indienen via helpdesk@kolibrie.nl.


Wekelijkse betaling

Heeft de medewerker een wekelijkse salarisbetaling, dan wordt het salaris de vrijdag volgend op de werkweek uitbetaald.


Voorbeeld: De medewerker heeft gewerkt in week 1, het salaris wordt op vrijdag in week 2 overgemaakt op de bankrekening van de medewerker. 


4-Wekelijkse betaling

Heeft de medewerker een 4-wekelijkse salarisbetaling, dan wordt het salaris de vrijdag volgend op de 4-wekelijkse periode uitbetaald volgens dit schema (2023).


Kolibrie zal na iedere periode de medewerker voorzien van een digitale loonstrook via Kolibrie Online.


Wanneer kan Kolibrie (nog) geen salaris uitbetalen?

-     Gedurende de inschrijving zal er nog geen salaris uitbetaald worden. Wij mogen het salaris pas uitbetalen nadat je het contract ondertekend is.
-    Indien een werkvergunning vereist is, maar nog niet is afgegeven, mag een medewerker nog niet werken waardoor er ook nog geen salaris uitbetaald kan worden. Kolibrie vraagt de werkgevergunning aan, we informeren de medewerker en opdrachtgever zodra een werkvergunning is afgegeven. Vanaf dat moment mag de medewerker gaan werken.

-    Wanneer wij de gewerkte uren niet tijdig ontvangen, schuift de betaling van de betreffende periode automatisch op naar het eerstvolgende reguliere betaalmoment.