Jouw medewerker draagt loonbelasting af over het bruto salaris. Wanneer een medewerker in loondienst is, houdt de werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, beter bekend als de loonheffingskorting. Loonheffingskorting betekent dat de medewerker korting krijgt op de loonheffing die over het salaris betaalt dient te worden.

Als een medewerker de loonheffingskorting toepast, draagt de medewerker minder loonheffing af, waardoor het netto loon hoger ligt.


Hoe werkt loonheffingskorting?

Je hebt als medewerker bij één werkgever recht op korting op de loonbelasting die je afdraagt. Werkt je medewerker tegelijkertijd bij meer dan één werkgever, dan is het verstandig om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar het bruto salaris het hoogst is. Heeft de medewerker een uitkering én tegelijkertijd een baan, dan raden wij de medewerker aan contact op te nemen met de uitkeringsinstantie om te bepalen wat verstandig is.  


Bij de inschrijving heeft jouw medewerker kunnen kiezen om de loonheffingskorting wel/niet toe te passen. Wanneer een medewerker dit op een later moment wil wijzigen, kan dit direct op Kolibrie Online geregeld worden via de tegel 'Wijzigen loonheffingskorting'. 


Let wel op: Het wijzigen van de loonheffingskorting kan alleen met ingang van de eerste dag van de betaalperiode (week/4-weken/maand) die nog niet uitbetaald is.


Ingangsdatum per betaalfrequentie
Week - Vanaf een maandag.
4-Weken - Vanaf de eerste maandag in een 4-wekelijkse periode.
Maand - Vanaf de eerste dag van de maand.