Kolibrie volgt de NBBU CAO. In deze CAO staat een loonverhoudingsvoorschrift (artikel 22). Dit loonverhoudingsvoorschrift houdt in dat het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht gelijk dienen te zijn aan het loon en vergoedingen conform de CAO die de opdrachtgever toepast. De feestdagentoeslag valt onder dit loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat Kolibrie wat betreft feestdagentoeslag volgens de NBBU CAO moet kijken naar de van toepassing zijnde cao.


Wanneer u een horeca onderneming heeft is de kans groot dat de Horeca CAO van toepassing is. 

Artikel 3:15 van de Horeca CAO stelt dat er voor werken op feestdagen een vergoeding geldt voor medewerkers die niet in de wachtperiodieken zijn ingeschaald. 

Valt een medewerker niet in een wachtperiodiek dan krijgt men een aanvullende vergoeding in de vorm van tijd voor tijd. Voor 1 gewerkt uur op een feestdag ontvangt men 1 uur vervangende vrije tijd. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld 6 uur heeft gewerkt op tweede Paasdag dan ontvangt de medewerker voor die dag 6 gewerkte uren en geeft de opdrachtgever binnen 4 weken ook 6 gewerkte uren door voor een andere dag terwijl de medewerker deze dag niet heeft gewerkt. Wanneer compensatie in vrije tijd niet mogelijk is ontvangt de medewerker over de gewerkte uren op de betreffende feestdag een toeslag van 50%. Let op: zowel de toeslag als de compensatie in de vorm van tijd voor tijd dient door de opdrachtgever zelf doorgegeven te worden aan Kolibrie.


Volgens de Horeca CAO zijn nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag erkende feestdagen. Eens in de 5 jaar is Bevrijdingsdag tevens een erkende feestdag.