Of een werknemer wel of geen recht heeft op een toeslag wanneer men werkt op feestdagen, staat niet vastgelegd in de wet. Wel kan een cao voorschrijven wat gebruikelijk is.  


Wanneer je een horeca onderneming hebt, is de kans groot dat de Horeca cao van toepassing is. Artikel 3:12 van de Horeca cao stelt dat er voor werken op feestdagen een vergoeding geldt voor medewerkers die als vakkracht zijn ingeschaald. Een werknemer wordt beschouwd als vakkracht wanneer hij, na de18e verjaardag, meer dan 1976 ervaringsuren in de desbetreffende functie heeft opgedaan. Een werknemer is ook vakkracht als hij 18 jaar of ouder is en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. Daarnaast zijn werknemers van 18 jaar en ouder die zijn ingedeeld in functiegroep 5 of hoger altijd vakkracht. 


Voor 1 gewerkte uur op een feestdag ontvangt men 1 uur vervangende doorbetaalde vrije tijd. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld 6 uur heeft gewerkt op tweede Paasdag dan ontvangt de werknemer voor die dag 6 gewerkte uren. Wanneer compensatie in vrije tijd binnen 3 maanden niet mogelijk is ontvangt de medewerker over de gewerkte uren op de betreffende feestdag een toeslag van 50% en vervalt de tijd voor tijd. 


Let op: zowel de toeslag als de compensatie in de vorm van tijd voor tijd dient door de opdrachtgever zelf doorgegeven te worden aan Kolibrie.


Volgens de Horeca cao zijn nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag erkende feestdagen. Eens in de 5 jaar is Bevrijdingsdag tevens een erkende feestdag.