Wanneer een medewerker recht heeft op een toeslag voor het werken op feestdagen, staat niet vastgelegd in de wet. In de CAO staat beschreven wat de regels hiervoor zijn.


Wanneer je een horeca onderneming hebt, is de kans groot dat de KHN CAO van toepassing is. Artikel 3:12 van de KHN CAO stelt het volgende:
Voor werken op feestdagen geldt een vergoeding voor medewerkers die als vakkracht zijn ingeschaald. Een werknemer wordt beschouwd als vakkracht wanneer hij, na de18e verjaardag, meer dan 1976 ervaringsuren in de desbetreffende functie heeft opgedaan. Een werknemer is ook vakkracht als hij 18 jaar of ouder is en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. Daarnaast zijn werknemers van 18 jaar en ouder die zijn ingedeeld in functiegroep 5 of hoger altijd vakkracht. 


Voor elk uur werken op de feestdag 1 uur vervangende doorbetaalde vrije tijd. Wanneer compensatie in vrije tijd binnen 3 maanden niet mogelijk is ontvangt de medewerker over de gewerkte uren op de betreffende feestdag een toeslag van 50% en vervalt de tijd voor tijd. 


Let op: zowel de toeslag als de compensatie in de vorm van tijd voor tijd dient door de opdrachtgever zelf doorgegeven te worden aan Kolibrie.


Volgens de KHN CAO zijn Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag erkende feestdagen. Eens in de 5 jaar is Bevrijdingsdag tevens een erkende feestdag.