Een medewerker is verplicht om zichzelf op het werk te kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit kan met een paspoort, identiteitskaart of een Nederlands/Europees rijbewijs.


Voor een medewerker afkomstig buiten de EU geldt dat hij/zij te allen tijde een vreemdelingendocument bij zich dient te hebben.


Een kopie van een identiteitsbewijs volstaat niet.