Bij in inschrijving van een nieuwe medewerker kunt u aangegeven wat de medewerker bruto per uur gaat verdienen. Kolibrie controleert of het bruto uurloon voldoet aan de normen van de van toepassing zijnde CAO en/of wettelijke bepalingen. Tussentijds kan het salaris worden opgehoogd.  


Mutaties (correcties en loonwijzigingen) kunnen schriftelijk door u worden doorgegeven. Wanneer de werknemer het wettelijk minimumloon verdient, zal Kolibrie het salaris automatisch aanpassen als de wettelijke bedragen worden verhoogd of (indien de medewerker jonger is dan 22 jaar) als men jarig is.