Wanneer je een flexibele medewerker oproept dien je minimaal 3 uur loon uit te betalen (Artikel 7:628-a van het Burgerlijk Wetboek), wanneer een medewerker een contract heeft voor minder dan 15 uur per week en er geen afspraken zijn gemaakt over de exacte werktijden. Ook dien je een medewerker 3 uur te betalen wanneer je een medewerker na 2 gewerkte uren (bijvoorbeeld i.v.m. weersomstandigheden) naar huis stuurt.


Je mag een medewerker alleen minder dan 3 uur uitbetalen wanneer dit tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden is overeengekomen met de medewerker. Je kunt dit aantonen middels een door de medewerker geaccordeerd rooster.

Het rooster moet minimaal bestaan uit: 


  • een e-mail, app-bericht, overzicht of iets dergelijks waarop de naam van de medewerker en de begin- en eindtijd van de werkzaamheden zijn vastgelegd.  
  • een akkoord van de medewerker dat hij/zij 4 dagen (bij KHN 1 dag) voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte is gebracht van de werktijden en daarmee akkoord gaat.

Wanneer een medewerker minder dan 3 uur werkzaamheden heeft verricht en hier geen rooster aan ten grondslag ligt, mogen wij niet minder dan 3 uur verwerken. Hierdoor is het niet mogelijk om in de urenbriefjes minder dan 3 uur door te geven. Wij verzoeken je in dergelijke gevallen contact op te nemen met onze helpdesk.


Let op: Voor medewerkers onder de 16 jaar gelden aangepaste werk- en rusttijden. Voor deze medewerkers is minder dan 3 uur per dienst wel toegestaan.