Artikel 7:628-a van het Burgerlijk Wetboek stelt dat voor elke keer dat een medewerker wordt opgeroepen u minimaal 3 uur loon moet uitbetalen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de medewerker een contract heeft voor minder dan 15 uur per week en er geen afspraken zijn gemaakt over de werktijden. Deze regel is ook van toepassing wanneer u een medewerker na 2 gewerkte uren (bijvoorbeeld i.v.m. weersomstandigheden) naar huis stuurt.


 U mag een medewerker alleen minder dan 3 uur uitbetalen wanneer dit tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden is overeengekomen met de medewerker. U kunt dit aantonen middels een door de medewerker geaccordeerd rooster. 

Het rooster moet minimaal bestaan uit: 

  • een e-mail, app-bericht, overzicht of iets dergelijks waarop de naam van de medewerker en de begin- en eindtijd van de werkzaamheden zijn vastgelegd.  
  • een akkoord van de medewerker dat hij bevestigt dat hij ruim voor aanvang van de werkzaamheden (dus niet pas één of twee dagen van te voren) op de hoogte is van zijn werktijden en daarmee akkoord gaat.

Wanneer een medewerker minder dan 3 uur werkzaamheden heeft verricht en hier geen rooster aan ten grondslag ligt, mogen wij deze uren helaas niet verwerken. Hierdoor is het niet mogelijk om in het urenbriefjes minder dan 3 uur te verwerken. Wij verzoeken u in dergelijke gevallen contact op te nemen met onze helpdesk.