Op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben payrollmedewerkers sinds 1 januari 2020 minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn binnen hetzelfde bedrijf. Als het gaat om arbeidsvoorwaarden kun je denken aan:
- Uurloon
- Arbeidsduur
- Reiskosten
- Toeslagen
- Verlofuren
- Vakantiegeld